Website Banner
 
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552 ซึ่งเป็นเดือนที่มีวันเบาหวานโลก ผลิตภัณฑ์ Kontrol ได้ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดีอีกครั้ง หลังจากประสบผลสำเร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ Kontrol สารให้ความหวานพลังงานต่ำ ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี จัดกิจกรรมแนะนำสินค้าให้กับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก และผู้ที่รักสุขภาพ ที่โรงพยาบาลเปาโล, โรงพยาบาลเจ้าพระยา, โรงพยาบาลวิภาวดี, โรงพยาบาลยันฮี, โรงพยาบาลบางกอก 9 และโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ที่ผ่านมา โดยมีคุณน้ำฝนและคุณสเตฟานเป็นผู้ร่วมดำเนินกิจกรรม


Current Pageid = 11