Website Banner
 
สารละลายซอร์บิทอล ผลิตจากแป้งมันสำปะหลัง ด้วยกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพ ปลอดจากสาร GMO แบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ
1.         Supersol 7000 (Crystallizing)
2.         Supersol NC ( Non-crystallizing )
                คุณสมบัติเด่นของสารละลายซอร์บิทอล คือ ช่วยรักษาความชุ่มชื้น (Humectant), ช่วยรักษาโปรตีนในอาหารแช่แข็ง (anti-crystal), มีรสหวานเย็นและให้พลังงานต่ำ, ไม่ทำให้ฟันผุ
ดังนั้นสารละลายซอร์บิทอลจึงนิยมใช้มากในอุตสาหกรรมยาสีฟัน
, น้ำยาบ้วนปาก, อาหารแช่แข็ง, และยา          
              ลูกค้าของบริษัทฯที่ใช้ซอร์บิทอล อาทิเช่น ยาสีฟันและน้ำยาบ้วนปากคอลเกต, ยาสีฟันและน้ำยาบ้วนปากฟลูออคาริล, ยาสีฟันไลอ้อน, น้ำยาบ้วนปากลิสเตอรีน, ปลาสวรรค์ตราทาโร,
แบรนด์รังนก
Sugar Free, และสก็อตรังนก Sugar Free
Current Pageid = 3